กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 ส.ค. 2562 01:26 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ My_Facebook_Code.png กับ หน้าแรก : HOME
15 ส.ค. 2562 00:14 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
15 ส.ค. 2562 00:13 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ 60234.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
15 ส.ค. 2562 00:04 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ image-4.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
14 ส.ค. 2562 23:45 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ 116385.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
14 ส.ค. 2562 23:44 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ 116386.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
14 ส.ค. 2562 07:36 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 ย้ายหน้า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ส.ค. 2562 07:35 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14 ส.ค. 2562 05:57 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
14 ส.ค. 2562 05:56 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ 54648.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
12 ส.ค. 2562 09:37 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 กู้คืน หลักสูตรสถานศึกษา
12 ส.ค. 2562 09:36 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
12 ส.ค. 2562 09:27 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ หลักสูตรโรงเรียนบ้านสงเปือย.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
6 ส.ค. 2562 23:32 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข เวลาเรียนและการจัดตารางเรียนรู้
6 ส.ค. 2562 22:35 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
6 ส.ค. 2562 22:07 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข การเทียบโอนผลการเรียน
6 ส.ค. 2562 20:51 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 ย้ายหน้า ระเบียบวินัย สำหรับนักเรียน
6 ส.ค. 2562 20:48 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข ประวัติโรงเรียน
6 ส.ค. 2562 19:57 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 ย้ายหน้า การรับสมัครนักเรียน
6 ส.ค. 2562 19:56 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แนบ ใบสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านสงเปือย.pdf กับ การรับสมัครนักเรียน
6 ส.ค. 2562 01:18 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 ย้ายหน้า ประวัติโรงเรียน
6 ส.ค. 2562 00:40 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
5 ส.ค. 2562 23:55 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข ประวัติโรงเรียน
5 ส.ค. 2562 23:49 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 นำออกไฟล์แนบ บทที่ 1 บทนำ.pdf จาก ประวัติโรงเรียน
5 ส.ค. 2562 23:44 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป.เลย เขต 1 แก้ไข สื่อการเรียนการสอน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า